Hotline: 0246.265.99.98


-10%
Máy hủy tài liệu Oudis 1800AB

Máy hủy tài liệu Oudis 1800AB

3.750.000₫

GNY: 4.150.000₫

-7%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

3.200.000₫

GNY: 3.450.000₫

-13%
Máy hủy tài liệu Oudis 1600A

Máy hủy tài liệu Oudis 1600A

3.100.000₫

GNY: 3.550.000₫

-18%
Máy photocopy Toshiba e-studio 2006

Máy photocopy Toshiba e-studio 2006

24.500.000₫

GNY: 29.900.000₫

-12%
Máy Photocopy Canon IR 2535

Máy Photocopy Canon IR 2535

97.800.000₫

GNY: 111.000.000₫

-9%
Máy hủy tài liệu Nideka PSH 160

Máy hủy tài liệu Nideka PSH 160

3.900.000₫

GNY: 4.299.998₫

-20%
Máy hủy tài liệu Balion NH 8400C

Máy hủy tài liệu Balion NH 8400C

3.600.000₫

GNY: 4.500.000₫

-5%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-526C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-526C

14.300.000₫

GNY: 14.990.000₫

-4%
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

3.650.000₫

GNY: 3.800.000₫

-8%
Máy hủy tài liệu Magitech DM-120M

Máy hủy tài liệu Magitech DM-120M

3.700.000₫

GNY: 4.000.000₫

-11%
Máy photocopy Sharp MX-M502N

Máy photocopy Sharp MX-M502N

132.000.000₫

GNY: 149.000.000₫

-11%
Máy hủy tài liệu DSB SC-D7

Máy hủy tài liệu DSB SC-D7

2.500.000₫

GNY: 2.800.000₫

-7%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-508M

Máy hủy tài liệu Silicon PS-508M

1.900.000₫

GNY: 2.049.996₫

-7%
Máy hủy tài liệu DSB SC-D5

Máy hủy tài liệu DSB SC-D5

1.950.000₫

GNY: 2.100.000₫

-7%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-812C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-812C

1.950.000₫

GNY: 2.100.000₫

-13%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C

1.990.000₫

GNY: 2.300.000₫

-11%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C

2.400.000₫

GNY: 2.700.000₫

-10%
Máy hủy giấy Timmy B-CC5

Máy hủy giấy Timmy B-CC5

2.350.000₫

GNY: 2.600.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Ideal 8240

Máy hủy tài liệu Ideal 8240

2.350.000₫

GNY: 2.600.000₫

-12%
Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26

Máy hủy tài liệu ZIBA HC-26

2.200.000₫

GNY: 2.500.000₫

-16%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C

2.100.000₫

GNY: 2.500.000₫

-20%
Máy hủy tài liệu Dino 22S

Máy hủy tài liệu Dino 22S

4.180.000₫

GNY: 5.232.000₫

Máy Photocopy RICOH MP 6002

Liên hệ
0246 265 9998

-19%
Máy hủy tài liệu Oudis 1200

Máy hủy tài liệu Oudis 1200

2.500.000₫

GNY: 3.100.000₫

-13%
Máy hủy tài liệu Ideal 8240CC

Máy hủy tài liệu Ideal 8240CC

2.500.000₫

GNY: 2.890.000₫

-15%
Máy hủy tài liệu Balion NH 8320C

Máy hủy tài liệu Balion NH 8320C

3.050.000₫

GNY: 3.600.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Nideka PSH 080

Máy hủy tài liệu Nideka PSH 080

3.100.000₫

GNY: 3.449.000₫

-18%
Máy hủy giấy Timmy B-CC12

Máy hủy giấy Timmy B-CC12

3.200.000₫

GNY: 3.900.000₫

Trình chiếu - Giảng dạy

-18%
Máy chiếu BenQ MS506

Máy chiếu BenQ MS506

7.300.000₫

GNY: 8.950.000₫

Máy chiếu Vivitek DS23DAA

Liên hệ
0246 265 9998

-2%
Máy chiếu Optoma S341

Máy chiếu Optoma S341

8.500.000₫

GNY: 8.700.000₫

-3%
Máy chiếu Viewsonic PJD5154

Máy chiếu Viewsonic PJD5154

8.900.000₫

GNY: 9.200.000₫

-10%
Máy chiếu ACER X117H

Máy chiếu ACER X117H

7.700.000₫

GNY: 8.600.000₫

-16%
Máy chiếu Epson EB-S04

Máy chiếu Epson EB-S04

9.200.000₫

GNY: 10.970.000₫

Thiết bị ngân hàng

Máy đếm tiền Xinda 975

Liên hệ
0246 265 9998

-17%
Máy đếm tiền OUDIS 2300C

Máy đếm tiền OUDIS 2300C

2.400.000₫

GNY: 2.900.000₫

-10%
Máy đếm tiền Jingrui JR 2880

Máy đếm tiền Jingrui JR 2880

5.290.000₫

GNY: 5.900.000₫

-13%
Máy đếm tiền Balion NH-205

Máy đếm tiền Balion NH-205

2.500.000₫

GNY: 2.890.000₫

-8%
Máy đếm tiền Jingrui XD 2017A

Máy đếm tiền Jingrui XD 2017A

5.500.000₫

GNY: 5.990.000₫

-5%
Máy đếm tiền Jingrui XD-5068VL

Máy đếm tiền Jingrui XD-5068VL

6.000.000₫

GNY: 6.300.000₫

Thiết bị siêu thị

-23%
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

1.350.000₫

GNY: 1.750.000₫

-9%
Máy in mã vạch Zebra ZT230 (203dpi)

Máy in mã vạch Zebra ZT230 (203dpi)

17.250.000₫

GNY: 18.900.000₫

-12%
Đầu đọc thẻ từ MR300

Đầu đọc thẻ từ MR300

1.500.000₫

GNY: 1.700.000₫

-19%
Máy in hóa đơn APOS-C2008

Máy in hóa đơn APOS-C2008

3.690.000₫

GNY: 4.580.000₫

-8%
Đầu đọc mã vạch Honeywell 1250G

Đầu đọc mã vạch Honeywell 1250G

2.200.000₫

GNY: 2.400.000₫

-11%
Máy in mã vạch Zebra GT800

Máy in mã vạch Zebra GT800

8.690.000₫

GNY: 9.800.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng