Bảng tương tác

-7%
Bảng tương tác iBoard VN Model V.1

Bảng tương tác iBoard VN Model V.1

22.900.000₫

GNY: 24.700.000₫

-6%
Bảng tương tác iBoard VN Model V.2

Bảng tương tác iBoard VN Model V.2

27.890.000₫

GNY: 29.700.000₫

-7%
Bảng tương tác Panasonic UB-T760

Bảng tương tác Panasonic UB-T760

25.900.000₫

GNY: 27.900.000₫

-6%
Bảng tương tác Panasonic UB-T761

Bảng tương tác Panasonic UB-T761

26.500.000₫

GNY: 28.300.000₫

-11%
Bảng tương tác Panasonic UB-T780

Bảng tương tác Panasonic UB-T780

27.500.000₫

GNY: 30.900.000₫

-12%
Bảng tương tác Panasonic UB-T781

Bảng tương tác Panasonic UB-T781

30.500.000₫

GNY: 34.500.000₫

-5%
Bảng tương tác Panasonic UB-T781W

Bảng tương tác Panasonic UB-T781W

35.990.000₫

GNY: 37.900.000₫

-6%
Bảng tương tác Panasonic UB-T880G

Bảng tương tác Panasonic UB-T880G

45.000.000₫

GNY: 48.000.000₫

-1%
Bảng tương tác Panasonic UB-T880W

Bảng tương tác Panasonic UB-T880W

48.990.000₫

GNY: 49.600.000₫

-12%
Bảng tương tác thông minh DRBOARD DB-06102
-11%
Bảng tương tác thông minh DRBOARD DB-0678
-13%
Bảng tương tác thông minh Novastars (F)
-10%
Bảng tương tác thông minh Novastars (H10)