Bộ đàm Kenwood

-14%
Bộ đàm Kenwood TK 3000

Bộ đàm Kenwood TK 3000

1.250.000₫

GNY: 1.450.000₫

-26%
Bộ đàm Kenwood TK 2107

Bộ đàm Kenwood TK 2107

990.000₫

GNY: 1.340.000₫

-16%
Bộ đàm Kenwood TK 3207S

Bộ đàm Kenwood TK 3207S

1.290.000₫

GNY: 1.540.000₫

-20%
Bộ đàm Kenwood TK 3290

Bộ đàm Kenwood TK 3290

800.000₫

GNY: 1.000.000₫

-25%
Bộ đàm Kenwood TK 3206

Bộ đàm Kenwood TK 3206

970.000₫

GNY: 1.300.000₫

-38%
Bộ đàm Kenwood TK 308

Bộ đàm Kenwood TK 308

400.000₫

GNY: 650.000₫

-19%
Bộ đàm Kenwood TK P701

Bộ đàm Kenwood TK P701

1.250.000₫

GNY: 1.550.000₫

-22%
Bộ đàm Kenwood TK 3107

Bộ đàm Kenwood TK 3107

980.000₫

GNY: 1.250.000₫

-11%
Bộ đàm Kenwood TK 2000

Bộ đàm Kenwood TK 2000

1.250.000₫

GNY: 1.400.000₫

-16%
Bộ đàm Kenwood TK 720

Bộ đàm Kenwood TK 720

1.350.000₫

GNY: 1.600.000₫