Blog

Chuyên mục: Blog

Hướng dẫn sử dụng phần mềm máy chấm công mitaco5 v2.0 mita2012 (phần 1)

Cách sử dụng phần mềm máy chấm công mitaco5 v2.0 mita2012 (phần 1)

Máy chấm công >> Khai báo máy chấm công >>
Máy chấm công >> Đăng ký máy chấm công >> Chỉnh IP, Bấm Kết Nối >> Điền Số Đăng Kí trên hộp/(đĩa cd) >> 
Máy chấm công >> Kết nối máy chấm công >> chọn tên máy MCC và bấm Kết nối
+ Tải dữ liệu Vân Tay từ MCC về Máy Tính PC, làm theo hình
Dữ liệu >> Quản lý nhân viên 
+ Hiển thị ra nv mới lấy vân tay/ nhân viên mới - thêm/ Sửa/ Xóa
Dữ liệu >> Sơ đồ quản lý
+ Đặt tên cho công ty - tạo Khu vực/phòng ban/chức vụ - chọn THÊM MỚI rồi Cập Nhật
Xem thêm video demo:

Sau đây là hình ảnh minh họa:
máy chấm công hướng dẫn sử dụng
máy chấm công máy chấm công vân tay
Đăng ký máy chấm công

máy chấm công máy chấm công giá rẻ
Chỉnh IP, Bấm Kết Nối vào >>
máy chấm công máy chấm công thẻ từ
máy chấm công máy chấm công thẻ giấy
Điền Số Đăng Kí trên hộp/(đĩa cd) vào >> 


Kết nối máy chấm công >>

chọn tên máy MCC và bấm Kết nối


Tải dữ liệu Vân Tay từ MCC về Máy Tính PC theo các bước:


Quản lý nhân viên


Hiển thị ra nv mới lấy vân tay/ nhân viên mới rồi có thể thêm/ Sửa/ Xóa Dữ liệu >>Đặt tên cho công ty

tạo Khu vực/phòng ban/chức vụ - chọn THÊM MỚI rồi Cập Nhật


Chấm Công >> Khai báo >> Ca Làm Việc ( CHỌN KHUNG GIỜ VÀO RA PHÙ HỢP - setup tinyurl.com/caidatmcc2012)
Xem tiếp cách tạo ca làm việc cho máy chấm công (phần 2):

Tin liên quan