Màn chiếu Regent

-17%
Màn chiếu 3 chân Regent 84inch (60'' × 60'')
-12%
Màn chiếu 3 chân Apollo 120inch (84'' x 84'')
-14%
Màn chiếu điện 3D Regent 100inch (87'' x 48,8'')