Máy chấm công giá rẻ

-25%
Máy chấm công thẻ giấy TIMMY MD-80B
-15%
Máy chấm công thẻ giấy TIMMY 6SB

Máy chấm công thẻ giấy TIMMY 6SB

2.650.000₫

GNY: 3.100.000₫

-17%
Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800
-10%
Máy chấm công vân tay WISE EYE 268

Máy chấm công vân tay WISE EYE 268

2.690.000₫

GNY: 2.980.000₫

-15%
Máy chấm công vân tay RONALD JACK DG-600
-9%
Máy chấm công vân tay GIGATA 777

Máy chấm công vân tay GIGATA 777

2.650.000₫

GNY: 2.900.000₫

-10%
Máy chấm công vân tay Silicon NS-2350E
-9%
Máy chấm công vân tay GRANDING T2

Máy chấm công vân tay GRANDING T2

2.600.000₫

GNY: 2.850.000₫

-14%
Máy chấm công vân tay KOBIO K14

Máy chấm công vân tay KOBIO K14

2.400.000₫

GNY: 2.800.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14