Máy chấm công ZKTECO

-11%
Máy chấm công vân tay ZKTeco K50

Máy chấm công vân tay ZKTeco K50

2.500.000₫

GNY: 2.800.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.400.000₫

GNY: 2.700.000₫

-8%
Máy chấm công vân tay Zkteco K21

Máy chấm công vân tay Zkteco K21

2.200.000₫

GNY: 2.400.000₫

-7%
Máy chấm công vân tay Zkteco X990

Máy chấm công vân tay Zkteco X990

4.560.000₫

GNY: 4.880.000₫

-4%
Máy chấm công vân tay Zkteco UA300

Máy chấm công vân tay Zkteco UA300

4.780.000₫

GNY: 4.960.000₫

-16%
Máy chấm công vân tay và thẻ ZKTECO K20
-18%
Máy chấm công vân tay và thẻ ZKTECO DS100
-14%
Máy chấm công vân tay và thẻ ZKTECO TF1700