Máy chấm công

-10%
Máy chấm công vân tay Silicon NS-2350E
-9%
Máy chấm công vân tay GRANDING T2

Máy chấm công vân tay GRANDING T2

2.600.000₫

GNY: 2.850.000₫

-16%
Máy chấm công vân tay GIGATA 777

Máy chấm công vân tay GIGATA 777

2.450.000₫

GNY: 2.900.000₫

-10%
Máy chấm công vân tay WISE EYE 268

Máy chấm công vân tay WISE EYE 268

2.690.000₫

GNY: 2.980.000₫

-13%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack K70
-17%
Máy chấm công vân tay Silicon TA2200

Máy chấm công vân tay Silicon TA2200

2.750.000₫

GNY: 3.300.000₫

-14%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ600
-11%
Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ 500
-14%
Máy chấm công vân tay HITECH X628-C

Máy chấm công vân tay HITECH X628-C

3.000.000₫

GNY: 3.500.000₫

-24%
Máy chấm công vân tay Silicon FTA-QC

Máy chấm công vân tay Silicon FTA-QC

3.050.000₫

GNY: 4.000.000₫

-24%
Máy chấm công vân tay Silicon FTA-T2

Máy chấm công vân tay Silicon FTA-T2

3.050.000₫

GNY: 4.000.000₫

-17%
Máy chấm công vân tay Silicon FTA-3000T-C