Máy chấm công

-17%
Máy chấm công vân tay KOBIO UA300

Máy chấm công vân tay KOBIO UA300

4.050.000₫

GNY: 4.879.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay Gigata 879C

Máy chấm công vân tay Gigata 879C

3.990.000₫

GNY: 4.500.000₫

-11%
Máy chấm công bằng vân tay TITA 169
-9%
Máy chấm công vân tay Silicon TA20

Máy chấm công vân tay Silicon TA20

4.490.000₫

GNY: 4.945.000₫

-7%
Máy chấm công vân tay Zkteco X990

Máy chấm công vân tay Zkteco X990

4.560.000₫

GNY: 4.880.000₫

-4%
Máy chấm công vân tay Zkteco UA300

Máy chấm công vân tay Zkteco UA300

4.780.000₫

GNY: 4.960.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay Sunbeam SP-6B

Máy chấm công vân tay Sunbeam SP-6B

5.440.000₫

GNY: 6.100.000₫

-17%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack U-160