Máy chấm công

-12%
Máy chấm công vân tay Sunbeam SP-6E

Máy chấm công vân tay Sunbeam SP-6E

5.890.000₫

GNY: 6.698.000₫

-11%
Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C

3.600.000₫

GNY: 4.050.000₫

Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C

3.800.000₫

GNY: 3.800.000₫

-17%
Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

Máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E

4.500.000₫

GNY: 5.450.000₫

-14%
Máy chấm công vân tay Timetrex TT-B1

Máy chấm công vân tay Timetrex TT-B1

7.240.000₫

GNY: 8.400.000₫

-11%
Máy ghi nhận thời gian SEIKO TP-20

Máy ghi nhận thời gian SEIKO TP-20

6.500.000₫

GNY: 7.300.000₫

-9%
Máy ghi nhận thời gian NIDEKA AP-20

Máy ghi nhận thời gian NIDEKA AP-20

7.450.000₫

GNY: 8.200.000₫

-2%
Máy chấm công thẻ giấy TIMMY T-180
-14%
Máy chấm công vân tay MITA F09

Máy chấm công vân tay MITA F09

4.800.000₫

GNY: 5.600.000₫

-6%
Máy chấm công vân tay Iclock 660

Máy chấm công vân tay Iclock 660

7.550.000₫

GNY: 7.990.000₫