Máy chấm công

-14%
Máy chấm công vân tay Timetrex TT-B1

Máy chấm công vân tay Timetrex TT-B1

7.240.000₫

GNY: 8.400.000₫

-11%
Máy ghi nhận thời gian SEIKO TP-20

Máy ghi nhận thời gian SEIKO TP-20

6.500.000₫

GNY: 7.300.000₫

-9%
Máy ghi nhận thời gian NIDEKA AP-20

Máy ghi nhận thời gian NIDEKA AP-20

7.450.000₫

GNY: 8.200.000₫

-2%
Máy chấm công thẻ giấy TIMMY T-180
-14%
Máy chấm công vân tay MITA F09

Máy chấm công vân tay MITA F09

4.800.000₫

GNY: 5.600.000₫

-6%
Máy chấm công vân tay Iclock 660

Máy chấm công vân tay Iclock 660

7.550.000₫

GNY: 7.990.000₫

-20%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000AID
-15%
Máy chấm công vân tay Silicon FTA-FA1
-12%
Máy chấm công vân tay Sunbeam SP-9E

Máy chấm công vân tay Sunbeam SP-9E

7.850.000₫

GNY: 8.951.000₫

-14%
Máy chấm công vân tay Silicon FTA-FA2
-17%
Máy chấm công vân tay di động MITA 009