Blog

Chuyên mục: Blog

Máy ép nhựa (plastic) DSB chính hãng công nghệ Đức

Máy ép Plastic DSB HQ-235 (1.15kg, 365x145x65 mm), DSB HQ-236 (1.1kg, 356x151.6x66.5 mm) là máy ép khổ giấy A4 230mm, chế độ ép nóng, ép nguội, ép ảnh tuyệt đẹp, chống kẹt giấy, đều có 2 trục rulô ép, định lượng film ép: 80-125 micron
DSB HQ-236 có thời gian nóng rất nhanh: 1.5 phút còn DSB HQ-235 từ 3-5 phút. Tốc độ ép nhanh của DSB HQ-236 là 400mm/phút. Nhiệt độ DSB HQ-236 ở 150oC, 320W, còn DSB HQ-235 50oC, 265W

Máy ép Plastic DSB SO-GOOD 230 SUPER A4 (3.4kg, 360x160x100 mm), DSB SUPER-236 A4 (2.25kg, 415x158x86mm)
là máy ép khổ giấy A4 230mm, chế độ ép nóng, ép nguội, ép ảnh tuyệt đẹp, chống kẹt giấy, điều chỉnh nhiệt độ, đều có 4 trục rulô ép, định lượng film ép: 75-250 micron ở DSB SO-GOOD 230 SUPER còn DSB SUPER-236 là 75-125 micron
DSB SUPER-236 có thời gian nóng rất nhanh: 1phút còn thời gian nóng DSB SO-GOOD 230 SUPER từ 4-5 phút
Nhiệt độ DSB SO-GOOD 230 170oC, 500W và DSB SUPER-236 250oC, 1.000W
Ngoài ra, máy ép Plastic DSB SUPER-236 có bàn phím điều khiển cảm ứng, tốc độ ép nhanh: 800mm/Phút
Tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động, có thiết kế ấn tượng đẹp mắt

Máy ép Plastic DSB HQ-335 A3 (1.53kg, 450x145x65 mm), DSB ML-350 A3 (3.4kg, 472x178x110 mm)
là máy ép khổ giấy A3 330mm, chế độ ép nóng, ép nguội, ép ảnh tuyệt đẹp, chống kẹt giấy, DSB HQ-335 có 2 trục rulô ép, DSB ML-350 có 4 trục rulô ép
Máy ép Plastic DSB HQ-335 A3 có thời gian nóng nhanh từ 3-5 phút DSB ML-350 là 1-3 phút.
nhiệt độ nóng của DSB HQ-335 150độC, 365W và DSB ML-350 là 170độC, 1000W
DSB HQ-335 có định lượng film ép: 80-125 micron, DSB ML-350 là 75-250 micron
Máy ép plastic DSB ML-350 A3 có màn hình LCD hiển thị điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ ép nhanh: 430mm/phút. Thân máy bằng kim loại siêu bền
 
Máy ép nhựa plastic DSB SUPER-335 A3 3.15 kg, 506x158x86mm và máy ép Plastic DSB SUPER-336 A3 4.5 kg, 482x160x120mm là máy ép khổ giấy A3 330mm, chế độ ép nóng, ép nguội, ép ảnh tuyệt đẹp, chống kẹt giấy, điều chỉnh nhiệt độ, thời gian nóng rất nhanh từ 1phút, đều có 4 trục rulô ép, có thẻ tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động, bàn phím điều khiển LCD cảm ứng, thiết kế ấn tượng đẹp mắt, thân máy bằng kim loại siêu bền 
định lượng film ép DSB SUPER-335 là 75-125 micron và DSB SUPER-336 là 75-250 micron 
DSB SUPER-335 có tốc độ ép cực nhanh: 800mm/Phút, DSB SUPER-336 ép 1.500mm/Phút
Nhiệt độ DSB SUPER-335 là 250oC, 1.600W và DSB SUPER-335 nhiệt độ 250oC, 1.800W

Máy ép nhựa plastic DSB SO-GOOD 330 SUPER A3 = 330mm (4.9kg, 480x200x120 mm) với chế độ ép nóng, ép nguội, thời gian nóng từ 4-5 phút, năng ép ảnh tuyệt đẹp, trả ngược chống kẹt giấy, điều chỉnh nhiệt độ và có 4 trục rulô ép. Định lượng film ép 75-250 micron - Nhiệt độ 170oC, 500W

Máy ép Plastic DSB 330-ARP A3 = 330mm (6.9kg, 506x196x172 mm) là máy ép công suất có tốc độ cao, ép nóng, ép nguội, tiết kiệm điện năng và làm nóng nhanh trong 3 phút. Tốc độ ép nhanh 800mm/Phút ép ảnh tuyệt đẹp, trả ngược chống kẹt giấy, điều chỉnh nhiệt độ với 4 trục rulô ép. Định lượng film ép: 75-250 micron - Nhiệt độ 250oC, 1.000W

Tin liên quan