Máy hủy tài liệu Hi-Tech

-7%
Máy hủy tài liệu Hi-Tech Plus

Máy hủy tài liệu Hi-Tech Plus

6.450.000₫

GNY: 6.900.000₫

-6%
Máy hủy tài liệu Hi-Tech Deluxe

Máy hủy tài liệu Hi-Tech Deluxe

5.250.000₫

GNY: 5.600.000₫

-5%
Máy hủy tài liệu Hi-Tech Star

Máy hủy tài liệu Hi-Tech Star

3.900.000₫

GNY: 4.100.000₫