Máy in tem nhãn mã vạch Godex

-5%
Máy in hóa đơn di động Godex MX30i

Máy in hóa đơn di động Godex MX30i

7.550.000₫

GNY: 7.950.000₫

-6%
Máy in tem nhãn Godex EZ6300 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ6300 Plus

45.000.000₫

GNY: 48.000.000₫

-7%
Máy in tem nhãn Godex EZ2300 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ2300 Plus

22.200.000₫

GNY: 23.900.000₫

-8%
Máy in tem nhãn Godex EZ2150

Máy in tem nhãn Godex EZ2150

17.400.000₫

GNY: 18.900.000₫

-9%
Máy in tem nhãn Godex EZ 120

Máy in tem nhãn Godex EZ 120

4.200.000₫

GNY: 4.600.000₫

-6%
Máy in tem nhãn Godex-EZ2350i

Máy in tem nhãn Godex-EZ2350i

19.850.000₫

GNY: 21.050.000₫

-8%
Máy in tem nhãn Godex-EZ2050

Máy in tem nhãn Godex-EZ2050

14.100.000₫

GNY: 15.250.000₫

-10%
Máy in tem nhãn Godex-G530

Máy in tem nhãn Godex-G530

6.950.000₫

GNY: 7.700.000₫

-7%
Máy in tem nhãn Godex-G500

Máy in tem nhãn Godex-G500

3.950.000₫

GNY: 4.250.000₫

-10%
Máy in tem nhãn Godex EZ-1100 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ-1100 Plus

5.600.000₫

GNY: 6.200.000₫

-10%
Máy in tem nhãn Godex-RT860i

Máy in tem nhãn Godex-RT860i

18.100.000₫

GNY: 20.200.000₫

-6%
Máy in hóa đơn Godex MX20

Máy in hóa đơn Godex MX20

6.850.000₫

GNY: 7.290.000₫