Máy phát điện dân dụng

-5%
Máy phát điện Honda EP8000CX (đề nổ)
-8%
Máy phát điện Honda EP6500CX (đề nổ)
-8%
Máy phát điện Fujihaia GY6500E

Máy phát điện Fujihaia GY6500E

35.000.000₫

GNY: 38.000.000₫

-9%
Máy phát điện Fujihaia GY3500E

Máy phát điện Fujihaia GY3500E

24.500.000₫

GNY: 26.900.000₫

-11%
Máy phát điện Fujihaia GY2600E

Máy phát điện Fujihaia GY2600E

15.600.000₫

GNY: 17.500.000₫

-4%
Máy phát điện Fujihaia GY2500

Máy phát điện Fujihaia GY2500

14.900.000₫

GNY: 15.600.000₫

-15%
Máy phát điện Fujihaia GY1500

Máy phát điện Fujihaia GY1500

11.500.000₫

GNY: 13.500.000₫

-7%
Máy phát điện Hyundai HY12000LE-3

Máy phát điện Hyundai HY12000LE-3

98.300.000₫

GNY: 105.300.000₫

Máy phát điện Hyundai HY12000LE

77.000.000₫

GNY: 29.800.000₫

-4%
Máy phát điện Hyundai HY11000LE-3

Máy phát điện Hyundai HY11000LE-3

79.000.000₫

GNY: 82.300.000₫

-5%
Máy phát điện Hyundai HY11000LE

Máy phát điện Hyundai HY11000LE

54.900.000₫

GNY: 57.800.000₫

-5%
Máy phát điện Hyundai HY10000LE-3

Máy phát điện Hyundai HY10000LE-3

62.000.000₫

GNY: 65.000.000₫

-11%
Máy phát điện Hyundai HY10000LE

Máy phát điện Hyundai HY10000LE

29.900.000₫

GNY: 33.500.000₫

-8%
Máy phát điện Hyundai HY9000LE 

Máy phát điện Hyundai HY9000LE 

21.900.000₫

GNY: 23.700.000₫

-8%
Máy phát điện Hyundai HY7000LE

Máy phát điện Hyundai HY7000LE

20.900.000₫

GNY: 22.750.000₫

-14%
Máy phát điện Hyundai HY3100LE

Máy phát điện Hyundai HY3100LE

12.500.000₫

GNY: 14.500.000₫

-12%
Máy phát điện Hyundai HY3100L

Máy phát điện Hyundai HY3100L

11.350.000₫

GNY: 12.900.000₫

-12%
Máy phát điện Hyundai HY2500LE

Máy phát điện Hyundai HY2500LE

10.500.000₫

GNY: 11.900.000₫

-12%
Máy phát điện Hyundai HY2500L

Máy phát điện Hyundai HY2500L

9.800.000₫

GNY: 11.200.000₫

-3%
Máy phát điện Kama KGE 12E3

Máy phát điện Kama KGE 12E3

44.000.000₫

GNY: 45.200.000₫

-3%
Máy phát điện Kama KGE 12E

Máy phát điện Kama KGE 12E

36.800.000₫

GNY: 38.000.000₫

-10%
Máy phát điện Kama KGE2500X

Máy phát điện Kama KGE2500X

7.200.000₫

GNY: 8.000.000₫