Máy phát điện FUJIHAIA

-15%
Máy phát điện Fujihaia GY1500

Máy phát điện Fujihaia GY1500

11.500.000₫

GNY: 13.500.000₫

-4%
Máy phát điện Fujihaia GY2500

Máy phát điện Fujihaia GY2500

14.900.000₫

GNY: 15.600.000₫

-11%
Máy phát điện Fujihaia GY2600E

Máy phát điện Fujihaia GY2600E

15.600.000₫

GNY: 17.500.000₫

-9%
Máy phát điện Fujihaia GY3500E

Máy phát điện Fujihaia GY3500E

24.500.000₫

GNY: 26.900.000₫

-8%
Máy phát điện Fujihaia GY6500E

Máy phát điện Fujihaia GY6500E

35.000.000₫

GNY: 38.000.000₫