Máy văn phòng

-15%
Máy hủy tài liệu Balion NH 8320C

Máy hủy tài liệu Balion NH 8320C

3.050.000₫

GNY: 3.600.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Nideka PSH 080

Máy hủy tài liệu Nideka PSH 080

3.100.000₫

GNY: 3.449.000₫

-18%
Máy hủy giấy Timmy B-CC12

Máy hủy giấy Timmy B-CC12

3.200.000₫

GNY: 3.900.000₫

-9%
Máy hủy giấy Timmy B-S16T

Máy hủy giấy Timmy B-S16T

3.350.000₫

GNY: 3.700.000₫

-11%
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16

3.400.000₫

GNY: 3.800.000₫

-9%
Máy hủy tài liệu GBC-DUO

Máy hủy tài liệu GBC-DUO

3.450.000₫

GNY: 3.790.000₫

-6%
Máy hủy giấy Timmy B-CC15

Máy hủy giấy Timmy B-CC15

3.480.000₫

GNY: 3.700.000₫

-14%
Máy hủy tài liệu Primo 800

Máy hủy tài liệu Primo 800

3.459.000₫

GNY: 4.000.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Magitech DM-120C

Máy hủy tài liệu Magitech DM-120C

3.500.000₫

GNY: 3.900.000₫

-9%
Máy hủy tài liệu Bingo C30

Máy hủy tài liệu Bingo C30

3.550.000₫

GNY: 3.900.000₫

-8%
Máy hủy tài liệu DSB SC-U10

Máy hủy tài liệu DSB SC-U10

3.600.000₫

GNY: 3.900.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C

3.750.000₫

GNY: 4.180.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu EBA-1120S

Máy hủy tài liệu EBA-1120S

3.850.000₫

GNY: 4.300.000₫

-8%
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C

3.850.000₫

GNY: 4.200.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C

3.850.000₫

GNY: 4.300.000₫

-12%
Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C

3.900.000₫

GNY: 4.450.000₫

-11%
Máy hủy tài liệu Nideka PSH 100

Máy hủy tài liệu Nideka PSH 100

4.050.000₫

GNY: 4.550.000₫

-9%
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

4.100.000₫

GNY: 4.500.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Ideal 2220

Máy hủy tài liệu Ideal 2220

4.150.000₫

GNY: 4.590.000₫

-12%
Máy hủy tài liệu Bingo C40CD

Máy hủy tài liệu Bingo C40CD

4.300.000₫

GNY: 4.900.000₫

-8%
Máy hủy tài liệu Magitech OM-14XC

Máy hủy tài liệu Magitech OM-14XC

4.500.000₫

GNY: 4.900.000₫

-5%
Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38

Máy hủy tài liệu ZIBA HC-38

4.550.000₫

GNY: 4.800.000₫

-6%
Máy hủy tài liệu Magitech DM-220C

Máy hủy tài liệu Magitech DM-220C

4.599.000₫

GNY: 4.900.000₫

-10%
Máy hủy tài liệu Magitech OM-16XC

Máy hủy tài liệu Magitech OM-16XC

4.599.000₫

GNY: 5.100.000₫