Thiết bị an ninh

-11%
Máy chấm công vân tay Gigata 879C

Máy chấm công vân tay Gigata 879C

3.990.000₫

GNY: 4.500.000₫

-14%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ600
-10%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X880
-10%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X300
-11%
Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14
-14%
Máy chấm công vân tay KOBIO K14

Máy chấm công vân tay KOBIO K14

2.400.000₫

GNY: 2.800.000₫

-6%
Máy chấm công vân tay Iclock 660

Máy chấm công vân tay Iclock 660

7.550.000₫

GNY: 7.990.000₫

-9%
Máy chấm công vân tay GRANDING T2

Máy chấm công vân tay GRANDING T2

2.600.000₫

GNY: 2.850.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ 500
-10%
Máy chấm công vân tay Silicon NS-2350E
-16%
Máy chấm công vân tay GIGATA 777

Máy chấm công vân tay GIGATA 777

2.450.000₫

GNY: 2.900.000₫

-14%
Máy chấm công vân tay RONALD JACK DG-600
-10%
Máy chấm công vân tay WISE EYE 268

Máy chấm công vân tay WISE EYE 268

2.690.000₫

GNY: 2.980.000₫

-14%
Máy chấm công vân tay HITECH X628-C

Máy chấm công vân tay HITECH X628-C

3.000.000₫

GNY: 3.500.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay RONALD JACK 3000TID
-15%
Máy chấm công vân tay MITA 7789

Máy chấm công vân tay MITA 7789

3.300.000₫

GNY: 3.900.000₫