Thiết bị an ninh

-16%
Máy chấm công thẻ giấy Okyo K1

Máy chấm công thẻ giấy Okyo K1

2.450.000₫

GNY: 2.900.000₫

-13%
Pin máy chấm công

Pin máy chấm công

650.000₫

GNY: 750.000₫

-10%
Máy chấm công thẻ giấy Robotron RT90A
-11%
Máy chấm công vân tay ZKTeco K50

Máy chấm công vân tay ZKTeco K50

2.500.000₫

GNY: 2.800.000₫

-11%
Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.400.000₫

GNY: 2.700.000₫

Thẻ móc chìa khóa

Liên hệ
0246 265 9998

-14%
Máy tuần tra bảo vệ GS 9100C

Máy tuần tra bảo vệ GS 9100C

3.900.000₫

GNY: 4.550.000₫

-15%
Máy tuần tra bảo vệ GS 7100C

Máy tuần tra bảo vệ GS 7100C

3.850.000₫

GNY: 4.550.000₫

-9%
Máy chấm công vân tay Zkteco K21

Máy chấm công vân tay Zkteco K21

2.000.000₫

GNY: 2.200.000₫

-7%
Máy chấm công vân tay Zkteco X990

Máy chấm công vân tay Zkteco X990

4.560.000₫

GNY: 4.880.000₫