Thiết bị - Bảng tương tác

-14%
Bảng tương tác HITEVISION IR30-92

Bảng tương tác HITEVISION IR30-92

19.300.000₫

GNY: 22.450.000₫

-12%
Bảng tương tác HITEVISION IR30-82

Bảng tương tác HITEVISION IR30-82

17.500.000₫

GNY: 19.800.000₫

-12%
Bảng tương tác thông minh DRBOARD DB-06102
-11%
Bảng tương tác thông minh DRBOARD DB-0678
-10%
Bảng tương tác thông minh Novastars (H10) 
-19%
Bảng tương tác thông minh Novastars (H2) 
-13%
Bảng tương tác thông minh Novastars (F)
-6%
Bảng tương tác iBoard VN Model V.2

Bảng tương tác iBoard VN Model V.2

27.890.000₫

GNY: 29.700.000₫

-7%
Bảng tương tác iBoard VN Model V.1

Bảng tương tác iBoard VN Model V.1

22.900.000₫

GNY: 24.700.000₫