Thiết bị siêu thị

-12%
Đầu đọc thẻ từ MR300

Đầu đọc thẻ từ MR300

1.500.000₫

GNY: 1.700.000₫

-21%
Đầu đọc mã vạch YOUJIE-YJ3300

Đầu đọc mã vạch YOUJIE-YJ3300

1.190.000₫

GNY: 1.500.000₫

-8%
Đầu đọc mã vạch Honeywell 1250G

Đầu đọc mã vạch Honeywell 1250G

2.200.000₫

GNY: 2.400.000₫

-5%
Đầu đọc mã vạch 2D YOUJIE- YJ4600
-14%
Đầu đọc mã vạch Godex GS220

Đầu đọc mã vạch Godex GS220

950.000₫

GNY: 1.100.000₫

-6%
Máy in tem nhãn Godex EZ6300 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ6300 Plus

45.000.000₫

GNY: 48.000.000₫

-7%
Máy in tem nhãn Godex EZ2300 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ2300 Plus

22.200.000₫

GNY: 23.900.000₫

-8%
Máy in tem nhãn Godex EZ2150

Máy in tem nhãn Godex EZ2150

17.400.000₫

GNY: 18.900.000₫

-9%
Máy in tem nhãn Godex EZ 120

Máy in tem nhãn Godex EZ 120

4.200.000₫

GNY: 4.600.000₫

-4%
Máy in tem nhãn TSC TTP ME 240

Máy in tem nhãn TSC TTP ME 240

14.100.000₫

GNY: 14.700.000₫

-2%
Máy in tem mã vạch TSC TA 300

Máy in tem mã vạch TSC TA 300

7.900.000₫

GNY: 8.100.000₫

-8%
Máy in tem mã vạch TSC TE 300

Máy in tem mã vạch TSC TE 300

4.950.000₫

GNY: 5.400.000₫

-6%
Máy in tem mã vạch TSC TTP-244 Pro

Máy in tem mã vạch TSC TTP-244 Pro

4.600.000₫

GNY: 4.900.000₫

-7%
Máy in tem nhãn TSC TE 200

Máy in tem nhãn TSC TE 200

4.000.000₫

GNY: 4.300.000₫

-12%
Giấy in hóa đơn K75 3 liên

Giấy in hóa đơn K75 3 liên

15.000₫

GNY: 17.000₫

-16%
Giấy in hóa đơn K75 2 liên

Giấy in hóa đơn K75 2 liên

21.000₫

GNY: 25.000₫