Thiết bị siêu thị

Giấy in hóa đơn 2 liên

Liên hệ
0246 265 9998

Giấy in decal bạc

Liên hệ
0246 265 9998

-13%
Máy bán hàng POS-1037U

Máy bán hàng POS-1037U

29.100.000₫

GNY: 33.500.000₫

-5%
Máy bán hàng APOS-T15C

Máy bán hàng APOS-T15C

15.900.000₫

GNY: 16.800.000₫

-8%
Máy bán hàng APOS-T15A

Máy bán hàng APOS-T15A

13.100.000₫

GNY: 14.200.000₫

-6%
Máy bán hàng APOS-T15DS

Máy bán hàng APOS-T15DS

10.950.000₫

GNY: 11.690.000₫

-10%
Máy bán hàng POS RDT-150

Máy bán hàng POS RDT-150

13.900.000₫

GNY: 15.400.000₫

-12%
Màn hình hiển thị giá APOS-A8

Màn hình hiển thị giá APOS-A8

1.900.000₫

GNY: 2.150.000₫

-11%
Màn hình cảm ứng APOS-1505

Màn hình cảm ứng APOS-1505

5.350.000₫

GNY: 5.990.000₫

-13%
Màn hình hiển thị giá LD220

Màn hình hiển thị giá LD220

1.950.000₫

GNY: 2.250.000₫

-6%
Máy in tem nhãn Godex-EZ2350i

Máy in tem nhãn Godex-EZ2350i

19.850.000₫

GNY: 21.050.000₫

-8%
Máy in tem nhãn Godex-EZ2050

Máy in tem nhãn Godex-EZ2050

14.100.000₫

GNY: 15.250.000₫

-10%
Máy in tem nhãn Godex-G530

Máy in tem nhãn Godex-G530

6.950.000₫

GNY: 7.700.000₫

-7%
Máy in tem nhãn Godex-G500

Máy in tem nhãn Godex-G500

3.950.000₫

GNY: 4.250.000₫

-10%
Máy in tem nhãn Godex EZ-1100 Plus

Máy in tem nhãn Godex EZ-1100 Plus

5.600.000₫

GNY: 6.200.000₫

-5%
Máy in mã vạch APOS-350BN

Máy in mã vạch APOS-350BN

3.600.000₫

GNY: 3.800.000₫

-8%
Máy in mã vạch APOS-350B

Máy in mã vạch APOS-350B

3.300.000₫

GNY: 3.600.000₫

-10%
Máy in tem nhãn Godex-RT860i

Máy in tem nhãn Godex-RT860i

18.100.000₫

GNY: 20.200.000₫

-9%
Máy in tem nhãn TTP-ME-240

Máy in tem nhãn TTP-ME-240

14.200.000₫

GNY: 15.600.000₫

-10%
Máy in tem nhãn TTP-TA300

Máy in tem nhãn TTP-TA300

8.200.000₫

GNY: 9.150.000₫

-12%
Máy in tem nhãn TTP-244-Pro

Máy in tem nhãn TTP-244-Pro

4.950.000₫

GNY: 5.650.000₫