Tin học- Viễn thông

-12%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3600

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3600

2.600.000₫

GNY: 2.950.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-558

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-558

1.980.000₫

GNY: 2.290.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-260 VHF

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-260 VHF

1.980.000₫

GNY: 2.290.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-620

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-620

2.300.000₫

GNY: 2.690.000₫

-12%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-260 UHF

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-260 UHF

2.190.000₫

GNY: 2.490.000₫

-19%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200i UHF

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200i UHF

1.750.000₫

GNY: 2.150.000₫

-17%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-5200

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-5200

1.950.000₫

GNY: 2.350.000₫

-12%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3300

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-3300

2.150.000₫

GNY: 2.450.000₫

-15%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200 VHF

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4200 VHF

1.750.000₫

GNY: 2.050.000₫

-12%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4208

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-4208

2.300.000₫

GNY: 2.600.000₫

-10%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-578 UHF

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-578 UHF

2.600.000₫

GNY: 2.900.000₫

-6%
Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-6500 UHF

Bộ đàm cầm tay Kirisun PT-6500 UHF

4.800.000₫

GNY: 5.100.000₫

-15%
Bộ đàm cầm tay Chierda CD-350

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-350

1.650.000₫

GNY: 1.950.000₫

-11%
Bộ đàm cầm tay Chierda CD-528

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-528

2.350.000₫

GNY: 2.650.000₫

-11%
Bộ đàm cầm tay Chierda CD-620

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-620

1.550.000₫

GNY: 1.750.000₫

-18%
Bộ đàm cầm tay Chierda CD-260

Bộ đàm cầm tay Chierda CD-260

1.350.000₫

GNY: 1.650.000₫

-19%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s UHF

1.500.000₫

GNY: 1.850.000₫

-18%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S UHF

2.000.000₫

GNY: 2.450.000₫

-17%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 UHF

1.750.000₫

GNY: 2.100.000₫

-15%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 VHF

1.700.000₫

GNY: 1.990.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 VHF

1.590.000₫

GNY: 1.850.000₫

-16%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 UHF

1.600.000₫

GNY: 1.900.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S UHF

1.900.000₫

GNY: 2.200.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 UHF

1.800.000₫

GNY: 2.100.000₫