Tin học- Viễn thông

-19%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s UHF

1.500.000₫

GNY: 1.850.000₫

-18%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S UHF

2.000.000₫

GNY: 2.450.000₫

-17%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 UHF

1.750.000₫

GNY: 2.100.000₫

-15%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 VHF

1.700.000₫

GNY: 1.990.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 VHF

1.590.000₫

GNY: 1.850.000₫

-16%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 UHF

1.600.000₫

GNY: 1.900.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S UHF

1.900.000₫

GNY: 2.200.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 UHF

1.800.000₫

GNY: 2.100.000₫

-15%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 VHF

1.750.000₫

GNY: 2.050.000₫

-7%
Bộ đàm cầm tay Icom IC-G80

Bộ đàm cầm tay Icom IC-G80

2.850.000₫

GNY: 3.050.000₫

-10%
Bộ đàm cầm tay Icom IC-V83

Bộ đàm cầm tay Icom IC-V83

1.750.000₫

GNY: 1.950.000₫

-16%
Bộ đàm cầm tay Icom IC-V85

Bộ đàm cầm tay Icom IC-V85

2.100.000₫

GNY: 2.500.000₫

-13%
Bộ đàm cầm tay Icom IC-V82

Bộ đàm cầm tay Icom IC-V82

2.250.000₫

GNY: 2.600.000₫

-18%
Bộ đàm cầm tay Icom IC-T3H

Bộ đàm cầm tay Icom IC-T3H

2.050.000₫

GNY: 2.500.000₫

-13%
Bộ đàm cầm tay Icom IC-V87

Bộ đàm cầm tay Icom IC-V87

1.650.000₫

GNY: 1.900.000₫

-12%
Bộ đàm Icom IC-UV90

Bộ đàm Icom IC-UV90

1.750.000₫

GNY: 1.990.000₫

-11%
Bộ đàm Icom IC V8

Bộ đàm Icom IC V8

2.050.000₫

GNY: 2.300.000₫

-18%
Bộ đàm Icom IC V80

Bộ đàm Icom IC V80

2.200.000₫

GNY: 2.690.000₫

-8%
Bộ đàm Icom IC-U82

Bộ đàm Icom IC-U82

2.750.000₫

GNY: 2.990.000₫

-8%
Bộ đàm Icom IC F4002

Bộ đàm Icom IC F4002

2.800.000₫

GNY: 3.050.000₫

-11%
Bộ đàm Icom IC-U80

Bộ đàm Icom IC-U80

2.400.000₫

GNY: 2.700.000₫

-14%
Bộ đàm Kenwood TK 3000

Bộ đàm Kenwood TK 3000

1.250.000₫

GNY: 1.450.000₫

-26%
Bộ đàm Kenwood TK 2107

Bộ đàm Kenwood TK 2107

990.000₫

GNY: 1.340.000₫

-16%
Bộ đàm Kenwood TK 3207S

Bộ đàm Kenwood TK 3207S

1.290.000₫

GNY: 1.540.000₫