Tin học- Viễn thông

-20%
Bộ đàm Kenwood TK 3290

Bộ đàm Kenwood TK 3290

800.000₫

GNY: 1.000.000₫

-25%
Bộ đàm Kenwood TK 3206

Bộ đàm Kenwood TK 3206

970.000₫

GNY: 1.300.000₫

-38%
Bộ đàm Kenwood TK 308

Bộ đàm Kenwood TK 308

400.000₫

GNY: 650.000₫

-19%
Bộ đàm Kenwood TK P701

Bộ đàm Kenwood TK P701

1.250.000₫

GNY: 1.550.000₫

-22%
Bộ đàm Kenwood TK 3107

Bộ đàm Kenwood TK 3107

980.000₫

GNY: 1.250.000₫

-11%
Bộ đàm Kenwood TK 2000

Bộ đàm Kenwood TK 2000

1.250.000₫

GNY: 1.400.000₫

-16%
Bộ đàm Kenwood TK 720

Bộ đàm Kenwood TK 720

1.350.000₫

GNY: 1.600.000₫

-19%
Bộ đàm Iradio IR-669 4W

Bộ đàm Iradio IR-669 4W

790.000₫

GNY: 980.000₫

-34%
Bộ đàm Iradio IR-668

Bộ đàm Iradio IR-668

530.000₫

GNY: 800.000₫

-18%
Máy bộ đàm IRADIO IR-669 7W

Máy bộ đàm IRADIO IR-669 7W

980.000₫

GNY: 1.200.000₫

-19%
Máy bộ đàm Motorola Mag One A8

Máy bộ đàm Motorola Mag One A8

1.300.000₫

GNY: 1.600.000₫

-14%
Máy bộ đàm Motorola SMP-418

Máy bộ đàm Motorola SMP-418

950.000₫

GNY: 1.100.000₫

-33%
Máy bộ đàm Motorola GP 366

Máy bộ đàm Motorola GP 366

400.000₫

GNY: 600.000₫

-19%
Máy bộ đàm Motorola GP 3588

Máy bộ đàm Motorola GP 3588

1.300.000₫

GNY: 1.600.000₫

-23%
Máy bộ đàm Motorola MT-918

Máy bộ đàm Motorola MT-918

500.000₫

GNY: 650.000₫

-10%
Máy bộ đàm Motorola GP 739

Máy bộ đàm Motorola GP 739

1.350.000₫

GNY: 1.500.000₫

-24%
Máy bộ đàm Motorola GP 368 Plus

Máy bộ đàm Motorola GP 368 Plus

950.000₫

GNY: 1.250.000₫

-29%
Máy bộ đàm Motorola GP 728

Máy bộ đàm Motorola GP 728

850.000₫

GNY: 1.200.000₫

-3%
Laptop Dell Vostro 14 3468  i3-7100U

Laptop Dell Vostro 14 3468 i3-7100U

10.698.000₫

GNY: 10.998.000₫

-13%
Máy bộ đàm Motorola CP1100

Máy bộ đàm Motorola CP1100

2.899.000₫

GNY: 3.350.000₫

-7%
Máy bộ đàm Motorola CP1660 VHF/UHF

Máy bộ đàm Motorola CP1660 VHF/UHF

3.499.000₫

GNY: 3.750.000₫

-8%
Máy bộ đàm Motorola GP3188

Máy bộ đàm Motorola GP3188

5.200.000₫

GNY: 5.650.000₫

-16%
Máy bộ đàm Motorola GP328

Máy bộ đàm Motorola GP328

6.200.000₫

GNY: 7.350.000₫