Tin học- Viễn thông

-5%
Máy bộ đàm Motorola GP338 IS

Máy bộ đàm Motorola GP338 IS

7.950.000₫

GNY: 8.350.000₫

-12%
Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

1.500.000₫

GNY: 1.700.000₫

-15%
Máy bộ đàm Motorola 328 Plus

Máy bộ đàm Motorola 328 Plus

1.100.000₫

GNY: 1.300.000₫

-17%
Máy bộ đàm Motorola GP344

Máy bộ đàm Motorola GP344

1.250.000₫

GNY: 1.500.000₫

-12%
Máy bộ đàm Motorola MT 308

Máy bộ đàm Motorola MT 308

1.500.000₫

GNY: 1.700.000₫

-13%
Máy bộ đàm MOTOROLA GP 900 PLUS

Máy bộ đàm MOTOROLA GP 900 PLUS

1.300.000₫

GNY: 1.500.000₫