Trình chiếu- Giảng dạy

-23%
Máy chiếu Optoma PS3102

Máy chiếu Optoma PS3102

7.150.000₫

GNY: 9.300.000₫

-31%
Máy chiếu Optoma PX3123

Máy chiếu Optoma PX3123

10.750.000₫

GNY: 15.500.000₫

-12%
Máy chiếu Optoma X316

Máy chiếu Optoma X316

9.100.000₫

GNY: 10.350.000₫

-22%
Máy chiếu Optoma X312

Máy chiếu Optoma X312

8.999.900₫

GNY: 11.500.000₫

Máy chiếu Optoma EX388

Liên hệ
0246 265 9998

-13%
Máy chiếu Optoma W312

Máy chiếu Optoma W312

12.000.000₫

GNY: 13.800.000₫

-17%
Máy chiếu Optoma HD26

Máy chiếu Optoma HD26

19.200.000₫

GNY: 23.100.000₫

-12%
Máy chiếu Optoma HD36

Máy chiếu Optoma HD36

28.800.000₫

GNY: 32.800.000₫

-4%
Máy chiếu Optoma HD25

Máy chiếu Optoma HD25

28.700.000₫

GNY: 29.900.000₫

-15%
Máy chiếu Optoma W304M

Máy chiếu Optoma W304M

24.400.000₫

GNY: 28.550.000₫

-14%
Máy chiếu Optoma ML1500

Máy chiếu Optoma ML1500

23.000.000₫

GNY: 26.800.000₫

-28%
Máy chiếu Optoma GT1080

Máy chiếu Optoma GT1080

20.000.000₫

GNY: 27.650.000₫

-5%
Máy chiếu Optoma HD50

Máy chiếu Optoma HD50

34.000.000₫

GNY: 35.890.000₫

-5%
Máy chiếu Optoma HD92

Máy chiếu Optoma HD92

94.000.000₫

GNY: 98.950.000₫

-16%
Máy chiếu Optoma HD91

Máy chiếu Optoma HD91

112.500.000₫

GNY: 134.680.000₫

-7%
Máy chiếu Optoma HD93

Máy chiếu Optoma HD93

97.600.000₫

GNY: 105.000.000₫

-12%
Máy chiếu SONY VPL-EW255

Máy chiếu SONY VPL-EW255

28.000.000₫

GNY: 31.700.000₫

-12%
Máy chiếu SONY VPL-CW255

Máy chiếu SONY VPL-CW255

30.650.000₫

GNY: 35.000.000₫

-7%
Máy chiếu SONY VPL-EW276

Máy chiếu SONY VPL-EW276

29.300.000₫

GNY: 31.500.000₫

-9%
Máy chiếu Sony VPL-CW275

Máy chiếu Sony VPL-CW275

33.500.000₫

GNY: 36.800.000₫

Máy chiếu Epson EH-TW8200

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Epson EH-TW8000

Liên hệ
0246 265 9998

-13%
Máy chiếu Epson EH-TW5200

Máy chiếu Epson EH-TW5200

26.200.000₫

GNY: 30.100.000₫

Máy chiếu Epson EB-1945W

Liên hệ
0246 265 9998