Trình chiếu - Giảng dạy

-8%
Máy chiếu Viewsonic TS512B

Máy chiếu Viewsonic TS512B

11.499.000₫

GNY: 12.500.000₫

-7%
Máy chiếu ViewSonic PA502XP

Máy chiếu ViewSonic PA502XP

11.500.000₫

GNY: 12.300.000₫

-18%
Máy chiếu ViewSonic PA502SP

Máy chiếu ViewSonic PA502SP

8.900.000₫

GNY: 10.800.000₫

Máy chiếu BenQ MS550

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu ACER P5330W

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Optoma XA510

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Optoma SA500

Liên hệ
0246 265 9998

-5%
Máy chiếu vật thể Epson ELP DC21

Máy chiếu vật thể Epson ELP DC21

14.800.000₫

GNY: 15.500.000₫

-4%
Máy chiếu vật thể ELMO - LX1

Máy chiếu vật thể ELMO - LX1

11.500.000₫

GNY: 12.000.000₫

-5%
Máy chiếu vật thể ELMO - MX1

Máy chiếu vật thể ELMO - MX1

9.499.000₫

GNY: 10.000.000₫

Máy chiếu Optoma ML330

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Optoma W502

Liên hệ
0246 265 9998