Trình chiếu - Giảng dạy

Máy chiếu ACER P5330W

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Optoma XA510

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Optoma SA500

Liên hệ
0246 265 9998

-5%
Máy chiếu vật thể Epson ELP DC21

Máy chiếu vật thể Epson ELP DC21

14.800.000₫

GNY: 15.500.000₫

-4%
Máy chiếu vật thể ELMO - LX1

Máy chiếu vật thể ELMO - LX1

11.500.000₫

GNY: 12.000.000₫

-5%
Máy chiếu vật thể ELMO - MX1

Máy chiếu vật thể ELMO - MX1

9.499.000₫

GNY: 10.000.000₫

Máy chiếu Optoma ML330

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Optoma W502

Liên hệ
0246 265 9998

Máy chiếu Optoma PS388

Liên hệ
0246 265 9998

-14%
Máy chiếu Optoma W331

Máy chiếu Optoma W331

12.500.000₫

GNY: 14.500.000₫